Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to zaawansowana technologicznie metoda diagnostyczna stosowana do sprawdzania stanu sieci elektrycznej w budynkach. Wykonywane okresowo pozwalają przewidzieć i zapobiec awariom spowodowanym intensywną eksploatacją, uszkodzeniami mechanicznymi czy przeciążeniem sieci.
Jeśli już doszło do awarii, pozwalają szybko ustalić jej przyczynę.
Samo badanie termowizyjne jest bezinwazyjne, przeprowadzane przy normalnym obciążeniu sieci, nie wymaga dokonywania wyłączeń urządzeń elektrycznych. Nie zaburza normalnego funkcjonowania osób przebywających w budynku.
Badanie najczęściej przeprowadza się w halach przemysłowych, magazynach, biurowcach czy galeriach handlowych, tam, gdzie pracuje jednocześnie wiele urządzeń elektrycznych, ale równie dobrze można je wykonywać w budynkach mieszkalnych. Wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Regularnie przeprowadzane gwarantuje spokój i zapobiega poważnym problemom związanym z ryzykiem elektrycznym, ponieważ wszystkie elementy układu elektrycznego ulegają zużyciu, co z czasem modyfikuje ich właściwości i może stwarzać zagrożenie dla całego systemu.
Istotą badania termowizyjnego jest analiza odczytu wartości temperatury na danym odcinku instalacji elektrycznej. Nieprawidłowy wzrost temperatury jest niepokojącym objawem świadczącym o złym działaniu styków połączeń elektrycznych, urządzeń czy aparatów rozdzielczych.
Badanie wykonywane jest przy użyciu kamery termowizyjnej działającej na podczerwień przez doświadczonego fachowca, który poddaje analizie otrzymane termogramy wykorzystując wiedzę z zakresu energetyki i analizując zachodzące zjawiska cieplne. Termogramy pozwalają zlokalizować usterki i potencjalne zagrożenia, zapobiegając przykrym niespodziankom w postaci przestoju czy nawet pożaru. Podsumowując, badania termowizyjne instalacji elektrycznej są ważnym sprzymierzeńcem w certyfikacji energetycznej, przeprowadzaniu precyzyjnej kontroli i natychmiastowej identyfikacji zagrożeń energetycznych.

Współpracujemy z: term-os.pl